Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
   
1

Communion Serv...

2

Communion Serv...

3

Daily Mass

4
5
6

Communion Serv...

Adoration of t...

7

Daily Mass

8

Communion Serv...

9

Communion Serv...

10

Daily Mass

11
12
13

Communion Serv...

Adoration of t...

14

Daily Mass

15

Communion Serv...

16

Communion Serv...

17

Daily Mass

18
19
20

Communion Serv...

Adoration of t...

21

Daily Mass

22

Communion Serv...

23

Communion Serv...

24

Daily Mass

25
26
27

Communion Serv...

Adoration of t...

28

Daily Mass

29

Communion Serv...

30

Communion Serv...

  

Wednesday Nov 1, 2023

 • Communion Service

  Wednesday Nov 1, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

Thursday Nov 2, 2023

 • Communion Service

  Thursday Nov 2, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Chaplet Mercy following

Friday Nov 3, 2023

 • Daily Mass

  Friday Nov 3, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

Monday Nov 6, 2023

 • Communion Service

  Monday Nov 6, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

 • Adoration of the Blessed Sacrament

  Monday Nov 6, 2023 9:00 AM to 10:00 AM

  Holy Hour after Communion Service

Tuesday Nov 7, 2023

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 7, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  w/ school children during school year (sept-jun)

Wednesday Nov 8, 2023

 • Communion Service

  Wednesday Nov 8, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

Thursday Nov 9, 2023

 • Communion Service

  Thursday Nov 9, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Chaplet Mercy following

Friday Nov 10, 2023

 • Daily Mass

  Friday Nov 10, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

Monday Nov 13, 2023

 • Communion Service

  Monday Nov 13, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

 • Adoration of the Blessed Sacrament

  Monday Nov 13, 2023 9:00 AM to 10:00 AM

  Holy Hour after Communion Service

Tuesday Nov 14, 2023

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 14, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  w/ school children during school year (sept-jun)

Wednesday Nov 15, 2023

 • Communion Service

  Wednesday Nov 15, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

Thursday Nov 16, 2023

 • Communion Service

  Thursday Nov 16, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Chaplet Mercy following

Friday Nov 17, 2023

 • Daily Mass

  Friday Nov 17, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

Monday Nov 20, 2023

 • Communion Service

  Monday Nov 20, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

 • Adoration of the Blessed Sacrament

  Monday Nov 20, 2023 9:00 AM to 10:00 AM

  Holy Hour after Communion Service

Tuesday Nov 21, 2023

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 21, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  w/ school children during school year (sept-jun)

Wednesday Nov 22, 2023

 • Communion Service

  Wednesday Nov 22, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

Thursday Nov 23, 2023

 • Communion Service

  Thursday Nov 23, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Chaplet Mercy following

Friday Nov 24, 2023

 • Daily Mass

  Friday Nov 24, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

Monday Nov 27, 2023

 • Communion Service

  Monday Nov 27, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

 • Adoration of the Blessed Sacrament

  Monday Nov 27, 2023 9:00 AM to 10:00 AM

  Holy Hour after Communion Service

Tuesday Nov 28, 2023

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 28, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  w/ school children during school year (sept-jun)

Wednesday Nov 29, 2023

 • Communion Service

  Wednesday Nov 29, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Mercy Chaplet following

Thursday Nov 30, 2023

 • Communion Service

  Thursday Nov 30, 2023 8:30 AM to 9:30 AM

  Divine Chaplet Mercy following